Privatlivspolitik - Potentielle kunder

Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med evt. indgåelse af kundeforhold

 Du har modtaget et tilbud fra Reklamika, CVR-nummer 13 30 44 91 (herefter benævnt ”Reklamika”), eller du har haft kontakt med Reklamika med henblik på evt. at blive kunde hos Reklamika. I denne sammenhæng behandler vi personoplysninger. Ifølge reglerne i persondatalovgivningen skal vi derfor give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Reklamika har registreret personoplysninger om dig, hvis

 • du er potentiel kunde hos os eller
 • du er tilknyttet en virksomhed, der er potentiel kunde hos Reklamika (kontaktperson).

Såfremt du er kontaktperson hos en potentiel kunde opfordres du til at dele denne skrivelse med andre kontaktpersoner hos den potentielle kunde, du ved allerede har eller vil få kontakt med Reklamika.

Vigtigt vedr. dataansvaret:

 Indehaveren af Reklamika, er personligt dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Reklamika kan kontaktes via salg@reklamika.dk eller på tlf. 97891550.

Reklamika er derudover tillige databehandler for visse af vores samarbejdspartnere, som vi videresender oplysningerne til. Dette gælder for en række forskellige messevirksomheder, som Reklamika har et samarbejde med. Såfremt du har spørgsmål til, hvordan dine oplysninger behandles hos arrangøren af en messe, som du deltager i, skal du rette din henvendelse til arrangøren. Såfremt du har spørgsmål om, hvordan Reklamika behandler og har behandlet dine oplysninger, kan du rette henvendelse via den opgivne e-mailadresse og telefonnummeret ovenfor.

Hvilke oplysninger behandles der?

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige. Dette indebærer som potentiel kunde stamdata som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Som kontaktperson har vi stamdata om dig, så som navn, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse.

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

 • at administrere tilbudsafgivelsen, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en kontaktperson
 • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter tilbudsafgivelsen i dokumentationsøjemed

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.

Hos Reklamika benytter vi følgende retlige grundlag, alt efter om du er en potentiel kunde eller kontaktperson:

Hvis du er en potentiel kunde:

Det retlige grundlag er primært Reklamika legitime interesse i at have oplysninger om sine potentielle kunder for at gøre det muligt at indgå aftale med vedkommende, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Dette er fx tilfældet ved opbevaring af oplysningerne i dokumentationsøjemed.

Desuden kan retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne være, at behandlingen af oplysningerne er nødvendige for at forberede en aftaleindgåelse mellem dig og Reklamika om køb af Reklamika ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Hvis du er en kontaktperson:

Såfremt du ikke er en potentiel kunde, men en person tilknyttet en virksomhed, der er en potentiel kunde, er retsgrundlaget for behandlingen Reklamikalegitime interesse i at opbevare oplysninger om modtagere af tilbud, hvor der fremgår oplysninger om virksomhedens kontaktpersoner, så det er muligt at varetage forholdet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Alle oplysningerne vil som udgangspunkt være slettet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor der senest var kontakt mellem parterne. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en potentiel kunde eller en kontaktperson, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Efter omstændighederne kan oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

Såfremt du skal deltage på en messe igennem Reklamika, vil oplysningerne blive videregivet til den pågældende arrangør af messen.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for Reklamika:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret

Privatlivspolitik - Kunder

Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med kundeforholdet med Reklamika

 Reklamika, CVR-nummer 13 30 44 91 (herefter benævnt ”Reklamika”) har registreret personoplysninger om dig, hvis

 • du er kunde hos os eller
 • du er tilknyttet en virksomhed, der er kunde hos Reklamika.

I denne sammenhæng skal vi efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Såfremt du er kontaktperson hos en kunde opfordres du til at dele denne skrivelse med andre kontaktpersoner hos kunden, du ved allerede har eller vil få kontakt med Reklamika.

Vigtigt vedr. dataansvaret:

Indehaveren af Reklamika, er personligt dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Reklamika kan kontaktes via salg@reklamika.dk eller på tlf. 97891550.

Reklamika er derudover tillige databehandler for visse af vores samarbejdspartnere, som vi videresender oplysningerne til. Dette gælder for en række forskellige messevirksomheder, som Reklamika har et samarbejde med. Såfremt du har spørgsmål til, hvordan dine oplysninger behandles hos arrangøren af en messe, som du deltager i, skal du rette din henvendelse til arrangøren. Såfremt du har spørgsmål om, hvordan Reklamika behandler og har behandlet dine oplysninger, kan du rette henvendelse via den opgivne e-mailadresse og telefonnummeret ovenfor.

Hvilke oplysninger behandles der?

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige. Dette indebærer som kunde stamdata som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, men også betalingsoplysninger og købshistorik.

Som kontaktperson hos en kunde har vi stamdata om dig, så som navn, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse.

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

 • at administrere kundeforholdet og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, så længe du er kunde, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde
 • at leve op til relevant lovgivning på området, herunder bogføringsloven
 • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning i dokumentationsøjemed

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.

Hos Reklamika benytter vi følgende retlige grundlag, alt efter om du er kunde eller kontaktperson hos en kunde:

Hvis du er kunde:

Retsgrundlaget for behandlingen er primært aftalen mellem dig og Reklamika om køb af Reklamika ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Reklamika er eksempelvis forpligtet efter bogføringsloven til at opbevare regnskabsmateriale i op til 5 år + indeværende år.

Desuden kan det retlige grundlag være Reklamika legitime interesse i at foretage en bestemt behandling, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Dette kan være tilfældet ved tvangsinddrivelse af et skyldigt beløb hos en kunde, eller ved opbevaring af oplysningerne i dokumentationsøjemed.

Hvis du er en kontaktperson hos en kunde:

Såfremt du ikke er kunde, men en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde, er retsgrundlaget for behandlingen Reklamika legitime interesse i at varetage et kundekartotek, hvor der fremgår oplysninger om virksomhedens kontaktperson, så det er muligt at varetage kundeforholdet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Reklamika er eksempelvis forpligtet efter bogføringsloven til at opbevare regnskabsmateriale i op til 5 år + indeværende år.

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Alle oplysningerne vil som udgangspunkt være slettet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor kundeforholdet ophørte. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en kunde eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Efter omstændighederne kan oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

Såfremt du skal deltage på en messe igennem Reklamika, vil oplysningerne blive videregivet til den pågældende arrangør af messen.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for Reklamika:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Privatlivspolitik - Leverandører og samarbejdspartnere

Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med leverandørforholdet med Reklamika

 Reklamika, CVR-nummer 13 30 44 91 (herefter benævnt ”Reklamika) har registreret personoplysninger om dig, hvis

 • du er leverandør/samarbejdspartner (herefter ”leverandør”) eller
 • du er tilknyttet en virksomhed, der er leverandør hos Reklamika (herefter ”kontaktperson”).

I denne sammenhæng skal vi efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Såfremt du er kontaktperson hos en leverandør opfordres du til at dele denne skrivelse med andre kontaktpersoner hos leverandøren, du ved allerede har eller vil få kontakt med Reklamika.

Indehaveren af Reklamika, er personligt dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Reklamika kan kontaktes via salg@reklamika.dk eller på tlf. 97891550.

Hvilke oplysninger behandles der?

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige. Dette indebærer som leverandør stamdata som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, men også betalingsoplysninger og vilkår for leverandørforholdet.

Som kontaktperson hos en leverandør har vi stamdata om dig, så som navn, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse.

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

 • at administrere leverandørforholdet og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, så længe du er leverandør, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en person tilknyttet en virksomhed, der er leverandør
 • at leve op til relevant lovgivning på området, herunder bogføringsloven
 • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter leverandørforholdets afslutning i dokumentationsøjemed

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.

Hos Reklamika benytter vi følgende retlige grundlag, alt efter om du er leverandør eller kontaktperson hos en leverandør:

Hvis du er leverandør:

Retsgrundlaget for behandlingen er primært aftalen mellem dig og Reklamika om køb af dine ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Reklamika er eksempelvis forpligtet efter bogføringsloven til at opbevare regnskabsmateriale i op til 5 år + indeværende år.

Desuden kan det retlige grundlag være Reklamika legitime interesse i at foretage en bestemt behandling, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Dette kan være tilfældet ved opbevaring af oplysningerne i dokumentationsøjemed.

Hvis du er en kontaktperson hos en leverandør:

Såfremt du ikke er leverandør, men en person tilknyttet en virksomhed, der er leverandør, er retsgrundlaget for behandlingen Reklamika legitime interesse i at varetage et kartotek over sine leverandører, hvor der fremgår oplysninger om virksomhedens kontaktperson, så det er muligt at varetage leverandørforholdet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Reklamika er eksempelvis forpligtet efter bogføringsloven til at opbevare regnskabsmateriale i op til 5 år + indeværende år.

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Alle oplysningerne vil som udgangspunkt være slettet senest 5 år efter udløbet af det år, hvor leverandørforholdet ophørte. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en leverandør eller en person tilknyttet en virksomhed, der er leverandør, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afgjort af en retsinstans.

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Efter omstændighederne kan oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for Reklamika:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret

Privatlivspolitik - Jobansøger

Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med din jobansøgning hos Reklamika

 Reklamika, CVR-nummer 13 30 44 91 (herefter benævnt ”Reklamika”) har registreret de personoplysninger, du har videregivet til os.

Indehaveren af Reklamika, er personligt dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Reklamika kan kontaktes via salg@reklamika.dk eller på tlf. 97891550.

Som følge af registreringen af oplysningerne, er Reklamika forpligtet efter persondatalovgivningen til at oplyse dig om følgende:

Hvilke oplysninger bliver behandlet?

Der bliver behandlet de oplysninger, du har oplyst i din ansøgning og/eller CV. Ansøgninger og/eller CV’er indeholder primært almindelige personoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelse, beskæftigelse, interesser, evner, kompetencer, personlighed mv.

I visse tilfælde kan en jobansøger være forpligtet efter gældende ret til at oplyse følsomme oplysninger om helbredsproblemer, hvorfor disse oplysninger også kan fremgå af en ansøgning og/eller et CV.

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Behandlingen af oplysninger har følgende formål:

 • Vurdere din egnethed som ansat hos Reklamika
 • Opbevare oplysningerne efter ansættelsesrundens afslutning i dokumentationsøjemed
 • Tilgå oplysningerne efter ansættelsesrundens afslutning med henblik på at tilbyde dig en anden evt. stilling, der er relevant for din profil

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.

Retsgrundlaget for behandlingen er Reklamika legitime interesse, som potentiel arbejdsgiver i at foretage en vurdering af din egnethed under den forudsætning, at du har valgt at afgive disse oplysninger frivilligt og af egen drift, du selv har bestemt, hvilke oplysninger der indgår i din ansøgning og/eller CV, samt at du selv har en stor interesse i, at behandlingen sker, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis din ansøgning indeholder følsomme oplysninger om dit helbred, er retsgrundlaget en arbejdsmæssig pligt for dig til at oplyse om visse helbredsproblemer efter gældende dansk ret, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra b. Behandlingen af oplysningen kan samtidigt være en arbejdsmæssig rettighed for Reklamika, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra b.

Din meddelelse af personoplysninger er ikke lovpligtig eller et krav i henhold til en kontrakt; Såfremt du ønsker, behandlingen af dine oplysninger skal stoppe, er du velkommen til at kontakte os.

Retsgrundlaget for efterfølgende opbevaring af ansøgning/CV er Reklamika legitime interesse i at opbevare dokumentation for lovligheden og sagligheden af ansøgningsprocessen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Såfremt ansøgning/CV indeholder helbredsoplysninger, er det retlige grundlag i denne sammenhæng sikring af dokumentation for at forsvare sig mod et evt. retskrav, jf. art. 9, stk. 2, litra f.

Det retlige grundlag for at tilgå dine oplysninger på et senere tidspunkt for at tilbyde dig en anden evt. stilling, der er relevant for din profil, er samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og evt. art. 9, stk. 2, litra a.

Hvornår vil oplysningerne blive slettet?

Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet senest 1 år + løbende år efter jobansøgningsprocessen er færdig. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en jobansøger, kan alle jobansøgninger fra ansættelsesrunden blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

Såfremt du ansættes, vil alle oplysningerne som udgangspunkt blive gemt under hele din ansættelse hos Reklamika. Oplysningerne om dig vil herefter som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udgangen af det år, hvor ansættelsesforholdet ophørte.

Hvem deles oplysningerne med?

Virksomheden deler som udgangspunkt ikke oplysningerne med tredjemænd. Efter omstændighederne kan oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har du følgende rettigheder over for os:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder kan du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Privatlivspolitik - Cookies

Cookie- og privatlivspolitik hos Reklamika

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: salg@reklamika.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Reklamika
Borumvej 49
7620 Lemvig
Telefon: 97891550
Email: salg@reklamika.dk